Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne
8.00 – 8.10 Zabawy higieniczne; przygotowanie do śniadania
8.10 – 8.30 Śniadanie Czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
9.00 – 11.00 Zajęcia edukacyjno – wychowawcze; zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, podejmowane z inicjatywy dzieci; pobyt na świeżym powietrzu; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe; swobodne zabawy
11.00 – 11.45 II Śniadanie Zabiegi higieniczne; przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania
11.45 – 13.30
Odpoczynek dzieci najmłodszych.
Dzieci starsze relaksacja; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe
13.30 – 14.00 Zabiegi higieniczne i przygotowania do obiadu
14.00 – 14.30 Obiad ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
14.30 – 17.00 Zabawy integracyjne; gry dydaktyczne; zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne; praca wyrównawcza, indywidualna; kółka tematyczne; zabawy dowolne wg zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; pobyt na świeżym powietrzu; zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci


Przedszkole jest czynne od 6.30-17.00. Darmowe godziny są realizowane od 7.30-12.30.