Prawo i opłaty

Głównym dokumentem przedszkola jest statut.

Statut Samorzadowego Przedszkola Nr 88 w Krakowie

Podstawa Programowa


Opłaty za przedszkole należy dokonać po ukończonym miesiącu. Do tej pory była ona naliczana z góry za dany miesiąc. Za wrzesień uiszczamy opłatę do 10 października.

W związku z tą zmianą należy podpisać aneks do umowy. Aneks dostępny będzie w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej. Rodzic wypełnia samodzielnie tylko I część aneksu. Aneks należy podpisać z dyrektorem lub zastępcą dyrektora.

Podczas przelewu należy podać dane dziecka.

Nr konta opłat
Samorządowe Przedszkole nr 88
Nr konta23 1020 2892 0000 5802 0590 3457


Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.00
Darmowe godziny w przedszkolu realizowane są od 7.30-12.30

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 88 informuje, że stawka żywieniowa w miesiącu wrześniu 2020 r. wynosi:

3 posiłki 100%  —— 10zł

II śniadanie i obiad 80% ——– 8zł

I śniadanie i II śniadanie 60% ————- 6zł

Opłat za korzystanie z przedszkole poza godzinami bezpłatnymi (7.30-12.30) wynosi 1 zł. Każda rozpoczęta godzina to kolejne 1zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz zakwalifikowani do programu Kraków dla Rodziny „N” nie ponoszą opłaty stałej za przedszkole tylko opłacają wyżywienie.

Osoby, którzy posiadają tylko Kartę 3+ponoszą opłatę 0,50zł


Opłaty za przedszkole są naliczane w MCOO i przekazywane do przedszkola. Listy z opłatami wywieszane są w przedszkolnym przedsionku. Nieścisłości w opłatach można wyjaśnić u dyrektora lub bezpośrednio u pani naliczającej opłatę (Dział Dochodów) w MCOO tel.  12 650 36 59. Telefonując do MCOO należy podać nr przedszkola.


Konto i opłaty ustalone przez Radę Rodziców

Pomocne linki:
1.www.bip.krakow.pl
2.www.portaledukacyjny.krakow.pl
3.www.kuratorium.krakow.pl
4.www.men.gov.pl
5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 os. Szkolne