Prawo i opłaty

Głównym dokumentem przedszkola jest statut.

Statut Samorzadowego Przedszkola Nr 88 w Krakowie

Podstawa Programowa


Opłaty za przedszkole należy dokonać po ukończonym miesiącu. Do tej pory była ona naliczana z góry za dany miesiąc. Za wrzesień uiszczamy opłatę do 14 października.

Podczas przelewu należy podać dane dziecka.

Nr konta opłat
Samorządowe Przedszkole nr 88
Nr konta23 1020 2892 0000 5802 0590 3457


Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.00
Darmowe godziny w przedszkolu realizowane są od 7.30-12.30

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 88 informuje, że stawka żywieniowa w miesiącu wrześniu 2022 r. wynosi:

3 posiłki 100%  —— 12zł

II śniadanie i obiad 80% ——– 9,60zł

I śniadanie i II śniadanie 60% ————- 7,20zł

Opłat za korzystanie z przedszkole poza godzinami bezpłatnymi (7.30-12.30) wynosi 1,14 zł. Każda rozpoczęta godzina to kolejne 1,14 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz zakwalifikowani do programu Kraków dla Rodziny „N” nie ponoszą opłaty stałej za przedszkole tylko opłacają wyżywienie.

Osoby, którzy posiadają tylko Kartę 3+ponoszą opłatę 0,57zł

PRZYKŁAD:

21 DNI X 12,00ZŁ =252,00 ZŁ (POSIŁKI)+ NP. 3 GODZINY DODATKOWE X 1,14ZŁ  ( LUB 0,57 KARTA 3+) TJ. 71,82 ZŁ ( LUB 35,91 ZŁ KARTA 3+)= 323,82 ZŁ(LUB 287,91 ZŁ Z KARTA3+)


Opłaty za przedszkole są naliczane w MCOO i przekazywane do przedszkola. Listy z opłatami wywieszane są w przedszkolnym przedsionku. Nieścisłości w opłatach można wyjaśnić u dyrektora lub bezpośrednio u pani naliczającej opłatę (Dział Dochodów) w MCOO tel.  12 650 36 59. Telefonując do MCOO należy podać nr przedszkola.


Konto i opłaty ustalone przez Radę Rodziców

Pomocne linki:
1.www.bip.krakow.pl
2.www.portaledukacyjny.krakow.pl
3.www.kuratorium.krakow.pl
4.www.men.gov.pl
5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 os. Kalinowe