Prawo i opłaty

Głównym dokumentem przedszkola jest statut.

Statut Samorzadowego Przedszkola Nr 88 gudzień 2017

podstawa programowa 2017


Od 1 września 2017 roku dokonano zmian dotyczących terminu płatności za przedszkole.

Opłaty należy dokonać po ukończonym miesiącu. Do tej pory była ona naliczana z góry za dany miesiąc. Za wrzesień uiszczamy opłatę do 10 października.

W związku z tą zmianą należy podpisać aneks do umowy. Aneks dostępny będzie w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej. Rodzic wypełnia samodzielnie tylko I część aneksu. Aneks należy podpisać z dyrektorem lub zastępcą dyrektora.

Podczas przelewu należy podać dane dziecka.

Od dnia 01.01.2016 nowy nr konta opłat
Samorządowe Przedszkole nr 88
Nr konta23 1020 2892 0000 5802 0590 3457


Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.00
Darmowe godziny w przedszkolu realizowane są od 7.30-12.30

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 88 informuje, że stawka żywieniowa w miesiącu wrześniu 2017 r. wynosi:
21 dni x 7,00 zł = 147zł (trzy posiłki)
21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł  (I, II śniadanie)
21 dni x 5,60 zł = 117 zł (II śniadanie + obiad)

Opłat za korzystanie z przedszkole poza godzinami bezpłatnymi (7.30-12.30) wynosi 1 zł:
np. 3 godz x 21 dni = 63,00 zł dla 1 zł

Stawkę żywieniowa i godziny dodatkowe należy dodać ze sobą np  147zł+63zł= 210zł-Pełna opłata za przedszkole
Przekroczenie czasu zadeklarowanego na umowie to 1 zł każda rozpoczęta godzina.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz zakwalifikowani do programu Kraków dla Rodziny „N” nie ponoszą opłaty stałej za przedszkole tylko opłacają wyżywienie.

Osoby, którzy posiadają tylko Kartę 3+ponoszą opłatę 0,50zł


Opłaty za przedszkole są naliczane w MCOO i przekazywane do przedszkola. Listy z opłatami wywieszane są w przedszkolnym przedsionku. Nieścisłości w opłatach można wyjaśnić u dyrektora lub bezpośrednio u pani naliczającej opłatę w MCOO 12 617 88 02. Telefonując do MCOO należy podać nr przedszkola.


Konto i opłaty ustalone przez Radę Rodziców

Pomocne linki:
1.www.bip.krakow.pl
2.www.portaledukacyjny.krakow.pl
3.www.kuratorium.krakow.pl
4.www.men.gov.pl
5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 os. Szkolne