Wzory dokumentów i artykuły do pobrania

Zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce

Zgoda na udział dziecka w wycieczce

Jeżeli chcą Państwo, przyprowadzić dziecko później lub wcześniej je odebrać, prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia

Oświadczenie o późniejszym przyprowadzeniu, wcześniejszym odebraniu dziecka z przedszkola

Przedstawiamy Państwu również wzór podania o wystawienie opinii/informacji/zaświadczenia na temat dziecka.

Podanie o wydanie zaświadczenia, opinii, informacji o dziecku

Wzory upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka 2021

Upoważnienie do odbioru dziecka niepełnoletnie 2021

Zwrot nadpłaty za przedszkole


Potrzeby psychiczne dziecka

Adaptacja dziecka 3-letniego

KŁOPOTY ADAPTACYJNE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

LOGOPEDA RADZI

Bawiąc uczymy się- metody pracy w naszym przedszkolu


Kolorowanki Bezpieczny Kraków