Gr. IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
● określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, kolor skóry
● określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
● rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
● rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia,
przedramienia, nadgarstka i palców)
● nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików,
wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
● wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków
recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji
w toku zespołowych zabaw ruchowych
● improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
● określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
● określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry
● określanie swoich zainteresowań
● wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
● wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania
umiejętności samooceny
● werbalne określanie swoich możliwości
(np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć;
to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
● ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów
literackich, filmowych)
● unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
● prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
● porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
● wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
● poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz;
zabawy z globusem, np. podróżujemy palcem po świecie
● wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
● inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
● indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.)
związanych z ich osobistymi zainteresowaniami

Przedstawicielem rady rodziców została wybrana Daria Kulig

Na zebraniu w dniu 31.08.2022 zostały ustalone opłaty:

-wyprawka plastyczna na cały rok -100zł

-ręczniki papierowe na cały rok -60zł

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców Santander 

50 1090 1665 0000 000 11572 9820

Nauczyciele

Aleksandra Sysło

Joanna Niedźwiedź

woźna: Jolanta Cygan

Gr. IV 6-latki

Email do kontaktów z rodzicami:

ola.syslo@gmail.com

Opłaty w grupie:

Rada Rodziców Santander 

50 1090 1665 0000 000 11572 9820