J. angielski

13 – 15 października

Gr I

Numbers:

one https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=one – jeden

two https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=two – dwa

three https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=three – trzy

Gr II

Numbers:

one https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=one – jeden

two https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=two – dwa

three https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=three – trzy

four https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=four – cztery

five https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=five – pięć

six https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=six – sześć

Song:

‘’One two, one two three.

Clap, clap, clap. Clap, clap, clap.

One two, one two three.

Clap, clap, clap. Clap, clap, clap.

Four five, four five six.

Tap, tap, tap. Tap, tap, tap.

Four five, four five six.

Tap, tap, tap. Tap, tap, tap.”

Gr III

Numbers:

one https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=one – jeden

two https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=two – dwa

three https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=three – trzy

four https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=four – cztery

five https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=five – pięć

six https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=six – sześć

seven https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=seven – siedem

eight https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=eight – osiem

nine https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=nine – dziewięć

ten https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=dziesiec – dziesięć

Gr IV

Weather – Pogoda

How’s the weather today? – Jaka jest dziś pogoda?

It’s sunny https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=sunny – Jest słonecznie

It’s windy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=windy – Jest wietrznie

It’s snowy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=snowy – Jest śnieżnie

It’s cloudy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=cloudy – Jest pochmurno

Song:

‘’How’s the weather? How’s the weather? How’s the weather today?

How’s the weather? How’s the weather? How’s the weather today?

Let’s look outside. How’s the weather? How’s the weather today?”

6 – 8 października

Gr I

Song – piosenka:

‘’Red and yellow, blue and green

Blue and green. Blue and green.

Red and yellow, blue and green.

Black and white and blue.”

Polecenia:

sit down https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=sit+down – usiądź

stand up https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=stand+up – wstań

Gr II

Polecenia:

sit down https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=sit+down – usiądź

stand up https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=stand+up – wstań

jump https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=jump -skacz

hop https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hop – podskakuj

run https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=run – biegnij

Gr III

Polecenia:

jump https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=jump -skacz

hop https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hop – podskakuj

run https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=run – biegnij

turn around https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=turn+around – obracaj się

walk https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=walk – chodź

Song:

‘’ Walk around the circle, walk around the circle.

   Walking, walking. We all fall down.

   Run around the circle, run around the circle.

  Running, running. We all fall down.

  Jump around the circle, jump around the circle.

  Jumping, jumping. We all fall down.”

Gr IV

rain https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=rain – deszcz

It’s rainy https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=rainy – jest deszczowo

Raindrops https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=raindrops – krople deszczu

Song:

‘’ Rain, rain, go away.
Come again another day.
Daddy wants to play.
Rain, rain, go away.

Rain, rain, go away.
Come again another day.
Baby wants to play.
Rain, rain, go away. „

29 września – 3 października

Gr I

black https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=black – czarny

white https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=white – biały

blue  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=blue – niebieski

Gr II

black https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=black – czarny

white https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=white – biały

Song – piosenka:

‘’Red and yellow, blue and green

Blue and green. Blue and green.

Red and yellow, blue and green.

Black and white and blue.”

Gr III

a rainbow https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=rainbow – tęcza

Song – piosenka

‘’Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.

It’s a rainbow. It’s a rainbow.

A beautiful rainbow in the sky.

It’s a rainbow. It’s a rainbow.

A beautiful rainbow in the sky.”

Gr IV

In the sky – Na niebie

the sun https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=the+sun – słońce

the moon  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=the+moon – księżyc

stars https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=star – gwiazdy

Song – piosenka

‘’This is the sun, this is the sun.

This is the sun, the sun, the sun.

This is the sun, this is the sun.

This is the sun, the sun, the sun.

This is the moon. This is the moon.

This is the moon, the moon, the moon.

This is the moon. This is the moon.

This is the moon, the moon, the moon.

This is a star. This is a star.

This is a star, a star, a star.

This is a star. This is a star.

This is a star, a star, a star.”

22-24 września

Gr I

Colours – Kolory

red  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=red – czerwony

yellow https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=yellow – żółty

green https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=green – zielony

Gr II

a squirrel https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=squirrel – wiewiórka

a hedgehog https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hedgehog – jeż

Colours – Kolory

red  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=red – czerwony

yellow https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=yellow – żółty

green https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=green – zielony

blue https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=blue – niebieski

Gr III

Colours – kolory

orange https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=orange – pomarańczowy

purple https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=purple – fioletowy

pink https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pink – różowy

grey https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=grey – szary

brown https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=brown – brązowy

Gr IV

Day – Dzień

morning https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=morning – rano

afternoon https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=afternoon – popołudnie

evening https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=evening – wieczór

night https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=night – noc

15 – 17 września

Autumn https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=autumn– Jesień

Gr I

Piosenka na powitanie:

‘’Hello, hello. Hello, how are you?

Hello, hello. Hello, how are you?”

a tree https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=tree – drzewo

leaves https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=leaves – liście

Gr I i II

a tree https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=tree – drzewo

leaves https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=leaves – liście

red – czerwony

yellow – żółty

green – zielony

orange – pomarańczowy

Gr III

Wierszyk:

‘’What’s your name ? What’s your name ?

My name’s Teddy.

That’s my name. That’s my name”

a tree https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=tree – drzewo

leaves https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=leaves – liście

a squirrel https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=squirrel – wiewiórka

a hedgehog https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hedgehog – jeż

a fox https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=fox – lis

Gr IV

a tree https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=tree – drzewo

leaves https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=leaves – liście

a squirrel https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=squirrel – wiewiórka

a hedgehog https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hedgehog – jeż

a fox https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=fox – lis

a chestnut https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=chestnut – kasztan

acorns https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=acorns – żołędzie

an umbrella https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=umbrella – parasol

1-10 września


Gr I

hello  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hello – cześć

bye bye https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=bye+bye – pa pa

goodbye https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Goodbye – do widzenia

What’s your name? https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=What%27s+your+name%3F – Jak masz na imię?

Gr  II

hello  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hello – cześć

good morning  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Good+morning – dzień dobry (rano)

good afternoon https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Good+afternoon – dzień dobry (po południu)

bye bye https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=bye+bye – pa pa

What’s your name? https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=What%27s+your+name%3F –

      Jak masz na imię?

My name’s ….. https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=My+name+is+… Mam na imię….

Gr  III i IV

hello  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hello – cześć

good morning  https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Good+morning – dzień dobry (rano)

good afternoon https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Good+afternoon – dzień dobry (po południu)

good evening https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Good+evening – dobry wieczór

good night https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Good+night – dobranoc

bye bye https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=bye+bye – pa pa

goodbye https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Goodbye – do widzenia

What’s your name? https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=What%27s+your+name%3F –

      Jak masz na imię?

My name’s ….. https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=My+name+is+… Mam na imię….