Oferta i współpraca

Nasze przedszkole wyróżnia się troskliwą opieką, rodzinną atmosferą oraz wychowaniem dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji połączonym z promowaniem zdrowego stylu życia. Każdego roku podejmujemy wiele inicjatyw związanych z kształtowaniem u dzieci właściwych postaw, nawyków i umiejętności. Wychowankowie nasi uczestniczą w akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich, lokalnych oraz wewnętrznych, organizowanych przez naszych nauczycieli.

Nasza aktywność i skuteczność prowadzonych działań potwierdzana jest dyplomami i wyrazami uznania. Szczególny nacisk obok działań proekologicznych i prozdrowotnych, kładziemy na tak trudne dla dzieci obszary jak wychowanie patriotyczne oraz uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych.

Personel przedszkola dba o indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków.

Kadra pedagogiczna posiada pełne, wymagane kwalifikacje i pracuje z dziećmi skutecznymi, atrakcyjnymi metodami aktywizującymi. Umożliwiają one przedszkolakom bezpośrednie działanie, odkrywanie i przeżywanie. Nauczyciele ciągle zdobywają nowe kwalifikacje i biorą udział w różnorodnych kursach.

Zajęcia edukacyjne w jakich uczestniczą dzieci zapewniają im prawidłowy i wszechstronny rozwój.

Przedszkole wdraża dzieci do bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką poprzez organizowanie różnorodnych imprez na terenie przedszkola oraz wyjazdów krajoznawczych i edukacyjnych.

Tradycją przedszkola są organizowane corocznie festyny i pikniki rodzinne oraz cyklicznie uroczystości i spotkania warsztatowe z rodzicami. Systematycznie prowadzone są zajęcia w ogrodzie przedszkolnym z jazdy konnej. Bardzo lubiany kucyk Merino, stał się „maskotką” naszego przedszkola. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia z dogoterapii, które maja na celu przełamać lęk przed czworonogiem.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom naszych wychowanków poprzez organizowanie kółek zainteresowań: szachowe, techniczne, grafomotoryczne, czytelnicze.

Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na os. Szkolnym, dzięki temu możemy udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach, oraz stymulować indywidualny rozwój naszych wychowanków.