Zajęcia dodatkowe

Zapewniamy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka. Dbamy o rozwijanie jego inwencji twórczej poprzez organizowanie bezpłatnych, międzyoddziałowych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola oraz firmy zewnętrzne.

Bezpłatna dodatkowa oferta:

-Gimnastyka korekcyjna
-Logopeda
-Psycholog
-Religia
-Rytmika
-Przejażdżki konne
-Język angielski
-Taniec towarzyski
-Dogoterapia
-Kółka zainteresowań

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    Zajęcia rytmiczne

    

Przejażdżki konne

Kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne

Harmonogram zajęć dodatkowych rok szkolny 2019/2020

Rytmika poniedziałek

Tańce poniedziałek

Gimnastyka korekcyjna

dr Teresa Mucha

środa i piątek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kurs tańca
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Język angielski- wtorek i czwartek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Religia 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dyżur logopedy

Kółka zainteresowań

Kółko kodowanie
Elżbieta Wilińska, mgr Magdalena Grzywnowicz

Kółko grafomotoryczne
mgr Anna Podolak, mgr Małgorzata Szopa

Kółko grafomotoryczne 
mgr Anna Podolak, mgr Marta Boczkowska

Wykwalifikowana kadra nauczycielska wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem w realizacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
Nauczycielki pracują zgodnie z programem wychowawczo – dydaktycznym:
„Nasze przedszkole”  M. Kwaśniewska i W. Żaba- Żabińska

W przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa