Zajęcia dodatkowe

Zapewniamy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka. Dbamy o rozwijanie jego inwencji twórczej poprzez organizowanie bezpłatnych, międzyoddziałowych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola oraz firmy zewnętrzne.

Bezpłatna dodatkowa oferta:

-Gimnastyka korekcyjna
-Logopeda
-Psycholog
-Religia
-Rytmika
-Przejażdżki konne
-Język angielski
-Taniec towarzyski
-Dogoterapia
-Kółka zainteresowań

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    Zajęcia rytmiczne

    

Przejażdżki konne

Kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne

Harmonogram zajęć dodatkowych rok szkolny 2019/2020

Rytmika poniedziałek

Tańce poniedziałek

Gimnastyka korekcyjna

dr Teresa Mucha

środa i piątek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kurs tańca
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Język angielski- wtorek i czwartek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Religia 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dyżur logopedy

Kółka zainteresowań

W roku szkolnym 2020/21 ze względu na obostrzenia kółka zainteresowań nie będą się odbywały

Wykwalifikowana kadra nauczycielska wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem w realizacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
Nauczycielki pracują zgodnie z programem wychowawczo – dydaktycznym:
„Nasze przedszkole”  M. Kwaśniewska i W. Żaba- Żabińska

W przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa