Początek roku

Zapraszamy do zapoznania się z nową Podstawą Programową

podstawa programowa 2017

Uwaga!!!

Zmiana dotycząca opłaty za przedszkole.

Od 1 września 2017 roku dokonano zmian dotyczących terminu płatności za przedszkole.

Do tej pory była ona naliczana z góry za dany miesiąc. Po zmianach opłaty należy dokonać po ukończonym miesiącu. Za wrzesień uiszczamy opłatę do 10 października.

W związku z tą zmianą należy podpisać aneks do umowy.

Aneks pdf pobierz

Aneks do umowy- płatność z dołu

Rodzic wypełnia samodzielnie tylko I część aneksu. Aneks należy podpisać z dyrektorem lub zastępcą dyrektora.


Osoby, które mają zwrot za przedszkole, za nieobecność dziecka na dyżurze wakacyjnym, będą mieć zwróconą nadpłatę tylko po wypełnieniu odpowiedniego druku. W druku zaznaczamy czy opłata ma być przelana na konto rodzica, czy na opłatę wrześniową za przedszkole.

Druk do pobrania

http://wesoleosemki.pl/wp-content/uploads/2015/05/Wniosek-o-zwrot-nadpłaty.pdf


NOWE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECI

Odebrać dzieci z przedszkola (wyłączając rodziców i prawnych opiekunów), mogą tylko osoby upoważnione. Należy wypełnić stosowny druk. Uwaga!!! Upoważnienia z poprzednich lat tracą ważność. Należy wypełnić nowe. Zachęcamy awaryjnie wypisać druk dla całej rodziny, na wypadek niespodziewanego wydarzenia losowego. Informujemy również, że przedszkole nie może nie wydać dziecka rodzicowi, który nie został pozbawiony praw rodzicielskich. O pozbawieniu praw dla jednego z rodziców należy poinformować dyrektora przedszkola przedstawiając stosowny dokument z sądu.

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę pełnoletnią

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią, która ukończyła 15 lat


Zapraszamy do zapoznania się z naszym JADŁOSPISEM

oraz  NOWĄ STAWKĄ ŻYWIENIOWĄ