Podziękowania

Serdecznie dziękujemy rodzinie Państwa Nowaków oraz rodzinie Państwa Kaźmierskich z gr IV

za udział w przedsięwzięciu przedszkoli

Rady Dzielnicy XVIII

Pt. „RODZINNE KOLĘDOWANIE”,

które odbyło się 15 stycznia

w DK im. C.K Norwida

na os. Górali

Dzięki udziałowi w konkursie przedszkole otrzymało nowy magnetofon.