Pracownicy przedszkola

W przedszkolu zatrudnionych jest 12 wykwalifikowanych nauczycieli oraz 11osób administracyjno – obsługowych.

Nauczyciele rok szkolny 2021/22

dyr. Dorota Urbanik – Dyrektor oraz nauczyciel w gr dzieci 3-letnich

Elżbieta Wilińska – nauczyciel w gr dzieci 3-letnich
mgr Magdalena Grzywnowicz- nauczyciel w gr dzieci 4- letnich
mgr Marta Boczkowska – nauczyciel w gr. dzieci 4-letnich
mgr Aleksandra Sysło- nauczyciel w gr dzieci 5-letnich
mgr Joanna Niedźwiedź – nauczyciel w gr dzieci 5-letnich
mgr Anna Podolak- nauczyciel w gr dzieci 6-letnich
mgr Małgorzata Szopa – nauczyciel w gr dzieci 6-letnich

dr Teresa Mucha – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
ks. Piotr Gębka- nauczyciel religii
mgr Monika Miszczuk- Wereszczyńska – logopeda
mgr Agnieszka Wzorek – nauczyciel angielskiego

Kadra współpracująca:

mgr Kaja Nieradka  – psycholog

Pracownicy obsługi:
Bożena Lackosz – pomoc nauczyciela w gr dzieci 3-letnich
Anna Strzelecka- woźna gr dzieci 3- letnich
Renata Krysa – woźna gr dzieci 4-letnich
Jolanta Cygan – woźna gr dzieci 5-letnich
Joanna Staniszewska – woźna gr dzieci 6-letnich

Intendent
Iwona Suszczyk

Kuchnia
Anna Baran – szefowa kuchni
Bogumiła Gołdyn-kucharka
Anna Stokłosa-pomoc w kuchni

Pracownik do spraw porządkowych
Jan Grzyb

Dział kadr
Barbara Serwańska