Pracownicy przedszkola

W przedszkolu zatrudnionych jest 11 wykwalifikowanych nauczycieli oraz 11osób administracyjno – obsługowych.

Nauczyciele rok szkolny 2019/20

mgr Dorota Urbanik – Dyrektor oraz nauczyciel w gr dzieci 3-letnich

oo1

mgr Maria Krzemińska – nauczyciel w gr dzieci 3-letnich
mgr Anna Podolak – nauczyciel w gr dzieci 4- letnich
mgr Małgorzata Szopa – nauczyciel w gr. dzieci 4-letnich
mgr Marta Boczkowska – nauczyciel w gr dzieci 5-letnich
mgr Aleksandra Sysło – nauczyciel w gr dzieci 5-letnich
mgr Magdalena Grzywnowicz – nauczyciel w gr dzieci 6-letnich
Elżbieta Wilińska – nauczyciel w gr dzieci 6-letnich

DSCF5071

dr Teresa Mucha – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
– nauczyciel religii
mgr Anna Froń – logopeda
mgr Agnieszka Wzorek – nauczyciel angielskiego

Kadra współpracująca:

mgr Ewelina Bieniek-Lorek – psycholog

Pracownicy obsługi:
Bożena Lackosz – pomoc nauczyciela w gr dzieci 3-letnich
Anna Strzelecka- woźna gr dzieci 3- letnich
Joanna Staniszewska – woźna gr dzieci 4-letnich
Renata Krysa – woźna gr dzieci 5-letnich
Jolanta Cygan – woźna gr dzieci 6-letnich

Intendent
Iwona Suszczyk

Kuchnia
Anna Andrzejczyk-szefowa kuchni
Katarzyna Muzyk-kucharka
Anna Stokłosa-pomoc w kuchni

Pracownik do spraw porządkowych
Jan Grzyb

Dział kadr
Barbara Serwańska