Projekt badawczy Kamień – nauczyciel Aleksandra Sysło- gr IV