Projekt badawczy „Łąka”- nauczyciel Maria Krzemińska