Rada Rodziców

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca:
Joanna Wilczek gr. III

Skład Rady:

Magdalena Zagórowska gr. I- zastępca przewodniczącej
Daria Kulig gr. II -członek
Karolina Molenda gr. IV – członek

Magdalena Grzywnowicz gr. III- skarbnik

KONTO:

Nr konta Rady Rodziców Santander 

   50 1090 1665 0000 000 11572 9820

NIP 678-312-96-92

W dniu 22.09.20 Rada Rodziców ustaliła opłaty na rok 2020/21

-30zł komitet I semestr

-30zł komitet II semestr

-30zł paczka mikołajowa  – Za paczkę mikołajową prosimy wpłacić do 16.10.2020