Rada Rodziców

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca:
Daria Kulig gr. III

Skład Rady:

Katarzyna Miłek- Seremet gr. IV- zastępca przewodniczącej
Magdalena Zagórowska gr. II -członek
Łukasz Jarmołowicz  gr. I – sekretarz

KONTO:

Nr konta Rady Rodziców Santander 

   50 1090 1665 0000 000 11572 9820

NIP 678-312-96-92