Rada Rodziców

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca:
Joanna Wilczek gr. II

Skład Rady:

Daria Kulig gr I -członek
Paulina Kowalska gr III – członek
Agnieszka Janecka gr. IV -członek

Magdalena Grzywnowicz gr II- skarbnik

KONTO:

Nr konta Rady Rodziców Santander 

   50 1090 1665 0000 000 11572 9820

NIP 678-312-96-92

Opłaty ustalone 2019/20:

Dokonując przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz za co

-30 zł komitet I semestr

-30zł komitet II semestr

30zł Mikołaj Płatne do 04.11.19 !! Tak by spokojnie można było zakupić fajne paczki dla dzieci.

20zł Jasełka w Teatrze Ludowym