Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca:
Magdalena Kaźmierska -przedstawiciel gr III

Członkowie:
Agnieszka Janecka -przedstawiciel gr II
Magdalena Banaszkiewicz – przedstawiciel gr I
Tatiana Nowak – przedstawiciel gr IV

Osoby czynnie wspierające Radę Rodziców:

Skarbnik Rady Rodziców
Sylwia Socha- Liro

Magdalena Zagórowska
Wioletta Kozub
Urszula Szaraniec