Współpraca z poradnią

Nasze przedszkole współpracuje z

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
im. Janusza Korczaka

Filia Poradni
os. Złotego Wieku 36
30-001 Kraków
e-mail: sekretariat.filia@poradnia4.krakow.pl
tel.: (12) 647 11 78

Filia poradni czynna od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00 – 18.00

Psycholog współpracujący z naszym przedszkolem Beata Żurawel

tel. 609-862-958, 12 647-11-78 beatazurawel@gmail.com

wtorek 15.00-17.00

czwartek 13.00-19.00

lub telefonicznie sekretariat poradni poniedziałek-piątek godz. 8.00-18.00

logopeda współpracujący Anna Froń