Współpraca z rodzicami

Nasze przedszkole oferuje następujące formy kontaktów z rodzicami:
– zebrania ogólne,
– zajęcia otwarte: w grupie, j. angielski, gimnastyka korekcyjna
– rozmowy indywidualne,
imprezy i uroczystości przedszkolne
spotkania weekendowe

Rodzice otrzymują karty osiągnięć swoich dzieci. Mają możliwość korzystania z konsultacji z logopedą, psychologiem i nauczycielem. Dla rodziców wywieszamy ciekawe informacje w kącikach: czytelniczym, zdrowotnym. Każda grupa ma swoja tablicę, na której można oglądać pracę swoich pociech.