Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Dokumentacja dla rodzica oraz procedury postępowania po ponownym otwarciu przedszkola WAŻNE!!!

8 maja @ 00:03 - 6 sierpnia @ 17:00

Informacja dla rodziców !!

Proszę zapoznać się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc aby dziecko korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółową procedurą (link do procedury tutaj >KORONAWIRUS procedura bezpieczeństwa popr.

W pierwszy dzień pobytu w przedszkolu Rodzic przynosi podpisane oświadczenia, przyprowadzając dziecko do przedszkola. Załącznik 1 i 2 Załączniki oświadczenie i wola przyjęcia

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice dzieci, którzy zgłosili chęć uczestniczenie w zajęciach opiekuńczych przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego do 11.05.2020r , a nie zostali zakwalifikowani z powodu ograniczonej liczby miejsc zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

1.PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostaną uruchomione 3  sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Nie ma możliwości łączenia dzieci z poszczególnych grup.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed drzwiami przedszkola, nasz pracownik zaprosi  dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.

                                                                                                    Dorota Urbanik

 

Szczegóły

Start:
8 maja @ 00:03
Koniec:
6 sierpnia @ 17:00