Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Lista dzieci nowych, zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/21

11 maja @ 00:30 - 10 lipca @ 17:00

WAŻNE INFORMACJE -REKRUTACJA 2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  • Listy dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 88 na rok szkolny 2020/21zostanie ogłoszona

24 kwietnia 2020r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

  • Wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 88 (dzieci kontynuujące oraz dzieci nowe) są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęci do przedszkola na

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

  • Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj.27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

Lista kandydat w zakwalifikowanych 24.04.2020-1

                                                   Dyrektor przedszkola Dorota Urbanik

Szczegóły

Start:
11 maja @ 00:30
Koniec:
10 lipca @ 17:00