Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

UWAGA! Zmiany odnośnie ponownego otwarcia przedszkola.

7 maja @ 00:03 - 5 sierpnia @ 17:00

Istnieje możliwość ponownego otwarcia przedszkola.

Rodzice pracujący, którzy nie mogą sprawować opieki bezpośredniej i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, powinni się skontaktować telefonicznie z dyrektorem przedszkola w dniu 11.05 (tj. poniedziałek) w godzinach od 9:00-13:00.

Dzieci do placówki będą przyjmowane na podstawie poniższych kryteriów.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola rodziców pracujących:

Kryteria pierwszeństwa:

  1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko)
  2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kryteria dodatkowe:

  1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolno – przedszkolnym)
  2. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
  3. Dziecko pracownika Samorządowego Przedszkola nr 88;

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  (Dz. U. poz. 790), okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że rodzice po skontaktowaniu się z dyrektorem przedszkola są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o wykonywanej pracy na terenie jednostki pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zaświadczenie należy dostarczyć do 15.05. (tj. piątek) do godz. 14:00. Dopuszcza się możliwość przesłania zaświadczenia w formie zakodowanej na maila: przedszkole.88@op.pl.

 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy, iż w trybie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych przedszkolach i placówkach (Dz. U. 2003r. Nr. 6 poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego na dzień 6.05.2020 r. zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 88 zostały zawieszone.

Aktualnie przedszkole ma zgodę na zamknięcie do 15.05.2020

Informacje o terminie otwarcia przedszkola będą podane w najbliższych dniach.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami i zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf

 

Szczegóły

Start:
7 maja @ 00:03
Koniec:
5 sierpnia @ 17:00